Podmioty powiązane

Podmioty powiązane według ustawy o rahunkowości Według ustawy o rachunkowości [Ustawa z dnia 23 lipca 2015 r., art. 3 ust. 1 pkt 43] za powiązane uznaje się dwie lub więcej jednostek wchodzących w skład danej grupy kapitałowej. Definicja ta dotyczy więc wyłącznie jednostek dominujących oraz zależnych. Przed dostosowaniem krajowej regulacji do wymogów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego [...]