Wiele osób zadaje sobie to pytanie. Każdy z nas chce być najlepszy w tym co robi i za swoją pracę wynagradzany. Zwłaszcza kiedy jesteśmy osobą odpowiedzialną za swój odcinek pracy potrzebujemy wsparcia zarówno od swoich przełożonych jak też podwładnych.
Jednak czy w swojej pracy robimy wszystko aby być najlepszym?
To wymaga zadania kilku zasadniczych pytań.
Kiedy ostatnio ktoś pochwalił cię za dobrze wykonaną pracę? Kiedy ostatnio ktoś powiedział Ci, że jest z Ciebie dumny?
A może inaczej;
A kiedy to Ty ostatnio powiedziałeś/powiedziałaś to samo swojemu współpracownikowi? Czy informacja zwrotna (ang. feedback) którą kierujemy wywiera wpływ na nasze życie?
Jak rozpoznać prawdziwego lidera?
Odpowiedź jest trudna, ponieważ bardzo często padamy ofiarą wyrachowania i manipulacji. Jednak w niektórych sytuacjach możemy wychwycić tzw. prawdziwego lidera. Oczywiście zadacie pytanie jakie to sytuacje?
Biorąc pod uwagę szeroki wachlarz codziennych obowiązków oraz złożoność niektórych zadań odpowiem najkrócej;
To sytuacje kryzysowe, właśnie podczas takich zdarzeń dobry i doświadczony lider wykaże siłę charakteru oraz zdolność szybkiego działania w niepewnych warunkach oraz krótkim limicie czasowym.
Jest to o tyle ważne, że na tzw. kryzys nikt nie jest przygotowany. Oczywiście wiele firm ocenia ryzyko poszczególnych zdarzeń jednak gdyby każdy kryzys był przewidywalny – nie mielibyśmy sytuacji kryzysowych. W takich właśnie momentach ujawnia się naturalna zdolność osoby do zintegrowania zespołu oraz ukierunkowanie na rozwiązanie problemu. Wtedy widzimy również w jaki sposób zdolność do panowania nad sobą pozwala udźwignąć trudną sytuację.
Wielokrotnie widziałam scenariusz II lidera, w którym osoba od której oczekiwano rozwiązań zwyczajnie wypalała się podczas sytuacji stresowej natomiast w podległym zespole wyłaniał się naturalny lider, który od dłuższego czasu pełnił kierowniczą rolę. Należy pamiętać, że nawet dobrze zgrany zespół musi mieć wyłonionego tzw. naturalnego lidera, który zwyczajnie wie co robić i nie boi się podejmować decyzji.
W trakcie pracy wyłoniono uniwersalne zasady pracy w sytuacji kryzysowej, które pomogą uniknąć zasadniczych błędów a nam pomogą stworzyć podstawę do skutecznego rozwiązania problemów.
Zasady:

Bierz i dawaj odpowiedzialność

– w sytuacji nagłej, obarczonej dużą niepewnością i ryzykiem, bierz odpowiedzialność za możliwe negatywne skutki działania oraz wyraźnie to komunikuj.
W specjalistycznych obszarach deleguj decyzyjność ludziom z największym doświadczeniem w danej dziedzinie – kiedy nie ma czasu na konsultacje i długie analizy, uprawnij ich do podejmowania decyzji. W razie ich błędów wynikających ze złożoności sytuacji i niedających się przewidzieć, będziesz musiał wziąć ostateczną odpowiedzialność na siebie.

Wspieraj merytorycznie i emocjonalnie

– w sytuacji kryzysowej zadbaj o właściwe wsparcie merytoryczne współpracowników. Rozwiązanie zaistniałych problemów, przed którymi się znaleźli, może być dla nich trudne z powodu braku właściwych kwalifikacji. Jeśli to możliwe, zapewnij osobiste wsparcie lub skorzystaj z zewnętrznych źródeł. Oprócz pomocy merytorycznej zwróć szczególną uwagę na sferę emocjonalną. W obliczu poczucia zagrożenia i silnego stresu ludzie mogą działać nieracjonalnie – próbując radzić sobie z emocjami w najlepszy w danej chwili i dostępny im sposób. Pamiętaj nie przenoś swoich emocji na pracowników. Oni wszyscy patrzą jak zachowuje się lider.

Zadbaj o efektywną komunikację

– w sytuacji kryzysowej na jaw wychodzą wszelkie błędy i zaniedbania popełnione przy rozwijaniu zespołu. Jednym z najpoważniejszych może być jakość i charakter relacji między członkami zespołu, która przejawi się w komunikacji. Pozwól na możliwość wyrażania opinii i proponowanie rozwiązań. Nawet jeśli ich nie wykorzystasz nie krytykuj, nie przerywaj. Pozwól też zrezygnować z oficjalnego języka spotkań, nie zwracaj uwagi na hierarchię nawet podstawowi pracownicy mogą mieć znaczące pomysły. Nie zostawiaj pracownika z problemem, który może przekraczać jego kompetencje czy poziom wiedzy.

Uświadamiaj zespołowi bieżące priorytety

– komunikaty powinny być zwięzłe, dotyczyć spraw istotnych i być kierowane tylko do osób zaangażowanych w dane działanie. Unikaj chaosu, niepotrzebnej komunikacji z osobami, które nie są związane z problemem. Pamiętaj problem jest u ciebie i im szybciej go rozwiążesz tym lepiej.

Definiuj wyzwania i kluczowe wartości

– określ, co tak naprawdę jest problemem i co konkretnie chcecie uzyskać. Dobry lider jasno komunikuje priorytety i wartości oczekiwanego rozwiązania.

Uprawniaj i angażuj

– uzgodniony plan działania podziel na mniejsze obszary i powołaj osoby odpowiedzialne za ich realizację. Okaż szacunek i zaufanie – wskaż na powody tej decyzji, wynikające z doświadczenia i dojrzałości wybranej osoby. Zapewnij o zaufaniu i wsparciu. Jasno przedstaw oczekiwania – CO i DLACZEGO. Poczucie bycia ważnym, decyzyjność i odpowiedzialność – to paliwo do wytężonej pracy w trudnych warunkach.

Informuj o bieżącej sytuacji i wskazuj na sukcesy

– niepewność pracowników powoduje dodatkowe problemy. Świadomie przekazuj członkom zespołu tyle informacji, ile możesz, aby dać im jak największe poczucie kontroli nad sytuacją. Czasem najgorsza prawda jest lepsza od niewiedzy. Nie graj na emocjach, wydłużony czas niepewności działa na zespół demotywująco i zabija kreatywne myślenie.